De keuze van oordruppels voor chronische otorroe

E.A.M. Mylanus
S. Natsch
J.J.S. Mulder
J.F.G.M. Meis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1261-6
Abstract

Samenvatting

- Het gebruik van oordruppels bij een chronische otitis heeft grote voordelen boven het systemisch gebruik van antibiotica.

- De keuze van oordruppels is afhankelijk van de conditie van het trommelvlies, de microbiële flora en de werkzaamheid van de bestanddelen in de oordruppel. Ototoxiciteit, contactallergie en resistentieontwikkeling dienen te worden overwogen.

- Het gebruik van met name aminoglycosidehoudende oordruppels brengt een, zij het gering, risico van ototoxiciteit met zich mee. Ook contactallergie is juist bij deze oordruppels veelvuldig beschreven.

- Retrospectief onderzoek van oorkweken toonde in 5 van de positieve kweken met Pseudomonas aeruginosa resistentie voor ciprofloxacine aan. Resistentieontwikkeling kan het systemisch gebruik van fluoroquinolonen drastisch beperken. Fluoroquinolonen dient men dan ook als reservemiddelen te beschouwen.

- Bij een open trommelvlies is voor lokale toepassing de eerste keus van een antisepticum aluminiumacetotartraat 1,2, en, van een combinatiepreparaat, bacitracine-colistine-hydrocortison. Bij een gesloten trommelvlies (otitis externa) is de eerste keus aluminiumacetotartraat 12 - een combinatiepreparaat met corticosteroïden wordt dan ontraden.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: dr.E.A.M.Mylanus en dr.J.J.S. Mulder, kno-artsen.

Afd. Klinische Farmacie: mw.dr.S.Natsch, apotheker.

Afd. Medische Microbiologie: dr.J.F.G.M.Meis, arts-microbioloog.

Contact dr.E.A.M.Mylanus (e.mylanus@kno.azn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties