De keiharde realiteit van wellness
Open

Redactioneel
15-11-2018
Yvo Smulders

De biologische effecten van muziek zijn fascinerend. Wist u bijvoorbeeld dat muziek bloeddrukverlagend werkt? Dat niet alleen, het heeft dit effect bij zowel mensen als dieren, zo blijkt onder meer uit experimenten bij hypertensieve ratten. En om de fascinatie compleet te maken: het sóórt muziek maakt uit. Klassieke muziek werkt bijvoorbeeld beter dan ABBA, en bínnen de klassieke muziek zijn er ook reproduceerbare verschillen. Zo blijkt Mozart, zélfs bij ratten, het sterkste antihypertensivum. Men noemt dit wel ‘het Mozart-effect’. Prachtig toch, ook al houdt u misschien meer van Bach? Ook perioperatieve pijn en angst kunnen gunstig beïnvloed worden door muziek, ...