onduidelijke consequenties voor het beleid

De JUPITER-studie over rosuvastatine en het risico op hart- en vaatziekten

Opinie
Jacobus Lubsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A229
Abstract

Tijdens het congres van de American Heart Association in november 2008 werden de bevindingen van de zogenaamde JUPITER-trial gelanceerd (het acroniem staat voor ‘Justification for the use of statins in prevention: an intervention trial evaluating rosuvastatin’). In deze trial werd rosuvastatine vergeleken met placebo voor de preventie van hart- en vaatziekten bij gezonde mensen met een niet-afwijkende cholesterolwaarde, maar met een verhoogde concentratie C-reactieve proteïne (CRP). Er werden 17.802 personen geïncludeerd.

Volgens een van de deelnemers aan het congres bewijst de trial de hypothese dat verlaging van de cholesterolwaarde het risico op cardiovasculaire ziekten doet afnemen bij mensen met tekenen van een vaatwandontsteking, maar zonder hoge cholesterolwaarde (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Nieuwsbrief nummer 48, 13 november 2008: www.nvvc.nl/?MID=1003).

Het onderzoek werd gepubliceerd rond de tijd dat het congres plaatsvond.1 Uit de publicatie blijken echter twee belangrijke zaken: enerzijds was de registratie van de cardiovasculaire uitkomsten en van de…

Auteursinformatie

Contact Prof.dr. J. Lubsen, emeritus hoogleraar Klinische Epidemiologie, Vufflens-le-Château, Zwitserland (jlubsen@compuserve.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 januari 2009

Ook interessant

Reacties