Effect statines los van CRP-waarde

Effect statines los van CRP-waarde
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:C840

Een nieuwe analyse van de ‘Heart Protection Study’ (HPS) toont aan dat simvastatine het risico op grote vasculaire accidenten verkleint, ongeacht de aanvankelijke CRP-concentratie (Lancet. 2011; doi:10.1016/S0140-6736(10)62174-5). Dit in tegenstelling tot de resultaten van de vroegtijdig gestopte JUPITER-trial, waaruit blijkt dat rosuvastatine cardiovasculaire gebeurtenissen kan voorkomen bij patiënten met een verhoogd CRP maar met normale cholesterolwaarden.

Richard Koopmans en Jacobus Lubsen verwierpen destijds beiden in NTvG de behandeling met statines van laagrisicopatiënten met verhoogde CRP-waarden op basis van enkel de JUPITER-trial, vanwege methodologische tekortkomingen en mogelijke belangenverstrengelingen (2009;153:A168 en 2009;153:A229).

De HPS-onderzoekers wezen tussen 1994 en 1997 uit 69 Britse ziekenhuizen 20.536 patiënten met een hoog cardiovasculair risico willekeurig toe aan 5 jaar lang dd 40 mg simvastatine of placebo. Het primaire eindpunt was de combinatie van coronaire sterfte, hartinfarct, beroerte en revascularisatie.

De simvastatinegroep zakte gemiddeld 1 mmol/l in ldl-cholesterol ten opzichte van de placebogroep. Simvastatine reduceerde het risico op grote cardiovasculaire accidenten met een kwart. Deze risicoreductie was niet groter voor patiënten met hogere CRP-waarden. Zelfs bij patiënten met een aanvankelijk laag CRP (> 1,25 mg/l) of met lage CRP- en ldl-waarden leidde simvastatine tot een lager risico. De auteurs stellen dat de positieve effecten van statines dus niet afhangen van CRP-waarden of van de ontstekingsstatus.

In een commentaar gaat Jean-Pierre Després van Université Laval in Québec (Canada) in op de verschillende uitkomsten van de JUPITER-trial en de HPS. De patiënten in de JUPITER-trial hadden een laag cardiovasculair risico, versus een hoog risico in de HPS. Ook heeft rosuvastatine andere eigenschappen dan simvastatine. Volgens Després zijn de nieuwe resultaten olie op het vuur van het debat, dat er uiteindelijk toe moet leiden dat CRP zijn definitieve plaats tussen of naast de cardiovasculaire risicomarkers inneemt.

Gerelateerde artikelen

Reacties