voorlopig nog geen reden om meer mensen een statine te geven

De JUPITER-studie

Opinie
Richard P. Koopmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A168
Abstract

Recent is de zogenaamde JUPITER-studie verschenen; ‘JUPITER’ is het acroniem van ‘Justification for the use of statins in prevention: an intervention trial evaluating rosuvastatin’.1 De studie liet zien dat behandeling met een statine cardiovasculaire ziekten kan voorkómen bij mensen met een relatief laag cardiovasculair risico; bovendien bleek deze behandeling veilig te zijn. Deze studie is interessant, maar ze werpt ook vragen op. Zijn de resultaten waar? Wat vinden we van de grootte van het gevonden effect? Verandert de indicatie voor statinebehandeling door deze studie? Om daar iets van te kunnen zeggen, moeten wij de volgende achtergronden in de beschouwing betrekken.

Na hun introductie rond 1990 werden de statinen aanvankelijk alleen gebruikt voor secundaire preventie; dat wil zeggen dat ze werden gegeven aan mensen met een bewezen hoog risico op een cardiovasculaire gebeurtenis – bewezen doordat bij hen een dergelijke gebeurtenis al eens had plaatsgevonden. Vervolgens bleek dat statinen ook…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Maastricht.

Contact Prof.dr. R.P. Koopmans, internist (richard.koopmans@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties