Een succesvolle introductie

De inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant

Stockfoto geposeerd door een model
Geert T.W.J. van den Brink
Jeroen W.B. Peters
Herman G. Kreeftenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7894
Abstract

Samenvatting

De beroepen physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) zijn succesvol geïmplementeerd in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze professionals leveren kwalitatief goede zorg, dragen bij aan het verminderen van de werklast van artsen en zijn in de meeste gevallen kosteneffectief. Binnen de arbeidsmarkt zien we verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar PA’s en VS’en, zoals de behoefte van artsen aan een betere werk-privébalans en het tekort aan aniossen. De verwachting is dat de vraag naar deze professionals nog verder zal groeien door de veranderende arbeidsmarkt, toegenomen zorgvraag en de wijze waarop de gezondheidszorg is georganiseerd. De toegenomen en veranderende zorgvraag vraagt eveneens om extra inzet van personeel, dus ook van PA’s en VS’en. Daarnaast blijkt het goed mogelijk om de zorg te laten uitvoeren door een PA of VS, ondersteund door het gebruik van technologie en richtlijnen.

Auteursinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, academie AGV, Nijmegen: dr. G.T.W.J. van den Brink, hoofdopleider MPA, en dr. J.W.B. Peters, hoofdopleider MANP. Catharina Ziekenhuis Eindhoven, afd. Intensive Care, Eindhoven: dr. H.G. Kreeftenberg, internist-intensivist.

Contact G.T.W.J. van den Brink (geert.vandenbrink@han.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Geert T.W.J. van den Brink ICMJE-formulier
Jeroen W.B. Peters ICMJE-formulier
Herman G. Kreeftenberg ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Vera
Hogervorst

Hartelijk dank voor deze mooie reflectie op de inzet van de VS en PA. Graag attendeer ik u op een onvolledigheid in de kenmerken van een VS. Naast dat een VS als generalist/specialist integrale verpleegkundige en medische zorg levert is ze tevens opgeleid tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het gebruiken van de resultaten van de wetenschap, het onderwijzen en opleiden van zorgverleners en het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het tonen van leiderschap, van de kliniek tot de politiek.

 

In de praktijk wordt dit duidelijk doordat een VS over het algemeen voor 70-80% in de directe patiëntenzorg in wordt gezet en voor het overige bijdraagt aan het ontwikkelen van de gezondheidszorg in de volle breedte. Denk bijvoorbeeld aan innovatieve 1,5 lijnszorg, nieuwe initiatieven/zorgvormen in de ouderenzorg, psychiatrie etc. etc. 

 

Dit laatste is een duidelijk onderscheid tussen een VS en een PA. Zoals reeds aangegeven in het artikel moet goed worden gekeken naar het doel van de inzet  binnen de organisatie van de afgestudeerde VS. 

Een VS komt pas goed tot haar recht als ze ook haar kennis en kunde op dit vlak kan gebruiken. Onder de huidige IZA gerelateerde plannen zullen er vele initiatieven zijn waar de VS uitstekend aan kan bijdragen.  

V.M.Hogervorst, verpleegkundig specialist AGZ en promovendus acute geriatrie