De invloed van peer review en redactionele bewerking op de kwaliteit van oorspronkelijke stukken in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; beoordeling door lezers
Open

Onderzoek
07-01-1997
J.P.E.N. Pierie, H.C. Walvoort en A.J.P.M. Overbeke

Doel.

Onderzoeken of peer review en redactionele bewerking van invloed zijn op de kwaliteit van oorspronkelijke artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Opzet.

Panelonderzoek.

Plaats.

Redactiekantoor NTvG.

Methoden.

De aangeboden, geaccepteerde en gepubliceerde versie van 50 oorspronkelijke artikelen gepubliceerd in het NTvG werden ter beoordeling aangeboden aan 25 studenten, 25 basisartsen, 25 huisartsen en 25 specialisten. Elk artikel werd door 1 beoordelaar uit elke groep beoordeeld. Met behulp van beoordelingsformulieren werden de peer-reviewfase (aangeboden versus geaccepteerde versie) en de redactionele-bewerkingsfase (geaccepteerde versus gepubliceerde versie) aan de hand van respectievelijk 23 en 16 onderdelen beoordeeld, telkens op een 5-puntsschaal. De resultaten werden dichotomisch geanalyseerd (frequentie van score ≤ 2 versus score ≥ 3).

Resultaten.

In de peer-reviewfase verbeterde volgens de scores van de beoordelaars de kwaliteit van 1423 onderdelen (61) significant, waarbij vooral de algehele verslaglegging (p = 0,00001) en de algemeen-medische waarde (p = 0,00001) verbeterden. De redactionele-bewerkingsfase gaf verbetering van 1116 onderdelen (69), waarbij de stijl (p = 0,0001) en de leesbaarheid (p = 0,004) sterk verbeterden. Er werden geen verschillen gevonden tussen de beoordeling van de studenten, die van de basisartsen, die van de huisartsen en die van de specialisten.

Conclusie.

Zowel peer review als redactionele bewerking verbetert volgens de lezers de kwaliteit van oorspronkelijke stukken aangeboden aan het NTvG.