De invloed nu van tumorstadium op overleving na borstkanker*

Sepideh Saadatmand
Reini Bretveld
Sabine Siesling
Madeleine M.A. Tilanus-Linthorst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9800
Abstract

Samenvatting

Doel

We onderzochten welke risicofactoren van invloed zijn op de overleving van vrouwen met borstkanker.

Opzet

Retrospectief observationeel cohortonderzoek.

Methode

Wij analyseerden de gegevens van 173.797 vrouwelijke Nederlandse patiënten met borstkanker zonder voorafgaand invasief carcinoom, geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) tussen 1999-2012. Daarbinnen vergeleken we het cohort 1999-2005 (n = 80.228, mediane follow-upduur 9,8 jaar) met het cohort 2006-2012 (n = 93.569, mediane follow-upduur 3,9 jaar).

Resultaten

In 2006-2012 hadden meer patiënten bij diagnose een gunstige stadiëring: 65 versus 60% had een tumordiameter ≤ 2 cm (p < 0,001), 68 versus 65% had lymfeklierstatus N0 (p < 0,001). Meer vrouwen kregen adjuvante therapie (60 vs. 53%; p < 0,001). De relatieve 5-jaarsoverleving verbeterde tot 96% overall en tot 100% voor patiënten met tumoren ≤ 1 cm en in alle tumorstadia. Gecorrigeerd voor tumorbiologie en leeftijd daalde de totale sterfte door chirurgie – vooral borstsparende operaties –, radiotherapie en aanvullende therapieën, maar de kans op overlijden bleef geassocieerd met tumorgrootte en lymfeklierstatus. In 2006-2012 was de hazard ratio (HR) voor overlijden aan de ziekte bij tumorstadium T1c versus T1a 1,54 (95%-BI: 1,33-1,78) en bij lymfeklierstatus N1 versus N0 1,25 (95%-BI: 1,17-1,32). Een contralateraal mammacarcinoom beïnvloedde de overleving niet.

Conclusie

Tumorgrootte en lymfeklierstatus blijven ook bij de huidige adjuvante therapieën significante invloed hebben op de overleving. Vroege diagnose blijft dus van vitaal belang. Bij chirurgie, hoeksteen van de behandeling, leken borst- en okselsparende operaties gunstiger. Ook hormoontherapie en anti-HER2-therapie hebben een gunstig effect op de overleving.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMJ (2015;351:h4901) met als titel ‘Influence of tumour stage at breast cancer detection on survival in modern times: population based study in 173,797 patients’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus MC, Kanker Instituut, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Dr. S. Saadatmand, arts-onderzoeker, dr. M.M.A. Tilanus-Linthorst, arts.

IKNL, afd. Onderzoek, Utrecht.

Dr. R. Bretveld, epidemioloog.

Universiteit Twente, MIRA Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, afd. HealthTechnology and Services Research, Enschede.

Prof.dr. S. Siesling, klinisch epidemioloog (tevens IKNL).

Contact dr. M.M.A. Tilanus-Linthorst (m.tilanus-linthorst@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sepideh Saadatmand ICMJE-formulier
Reini Bretveld ICMJE-formulier
Sabine Siesling ICMJE-formulier
Madeleine M.A. Tilanus-Linthorst ICMJE-formulier
Ná de operatie of dankzij de operatie?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties