De interpretatie van de bepaling van thyreoïdstimulerend hormoon (TSH)
Open

Commentaar
17-06-2003
W.M. Wiersinga
Aanvaard op 02-09-2002.
Gepubliceerd op 17-06-2003.
In print verschenen in week 24 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1156-8