De interactie tussen antistollingstherapie met vitamine K-antagonisten en behandeling met antibiotica: een praktische aanbeveling

Klinische praktijk
M. Zelis
S. Zweegman
F.J.M. van der Meer
M.H.H. Kramer
Y.M. Smulders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1042-6
Abstract

Samenvatting

- Antibiotica kunnen bij gebruikers van vitamine K-antagonisten (VKA) tot een te hoge mate van antistolling leiden.

- Het is onduidelijk wat het optimale beleid is ter preventie van een te hoge mate van antistolling bij antibioticagebruik.

- In dit artikel wordt de toegenomen gevoeligheid voor VKA tijdens antibioticagebruik beschreven, waarna een praktische aanbeveling wordt gegeven voor de handelwijze bij antibioticagebruik in combinatie met VKA-behandeling.

- Bij meerdaags antibioticagebruik dient de protrombinetijd-‘international normalized ratio’ (PTT-INR) zowel na 3 als na 7 dagen te worden gecontroleerd, en zo nodig moet de dosis VKA worden aangepast.

- Meerdaags gebruik van co-trimoxazol dient zo mogelijk vermeden te worden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1042-6

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: mw.M.Zelis, coassistent; hr.prof.dr.M.H.H.Kramer en hr.prof.dr.Y.M.Smulders, internisten.

Afd. Hematologie: mw.dr.S.Zweegman, internist-hematoloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Trombose en Hemostase, Leiden.

Contact Hr.dr.F.J.M.van der Meer, internist (y.smulders@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties