De incidentie van borstkanker bij continue immuunsuppressie na orgaantransplantatie

Nieuws
C.W.E. van Rijswijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:382

Met retrovirus samenhangende borstkanker bij muizen wordt bevorderd door immunologische mechanismen. Immuunsuppressie gedurende de premaligne fase verlaagt de incidentie ervan en verlengt het leven. Wanneer bij vrouwen met borstkanker immunologische mechanismen eveneens een rol spelen, zou immuunsuppressie de incidentie van borstkanker kunnen verlagen ten opzichte van die in een vergelijkbaar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties