Veranderingen in de incidentie van borstkanker per geboortencohort in Zuidoost-Nederland

Onderzoek
H.W. Nab
P.G.H. Mulder
M.A. Crommelin
L.H. van der Heijden
J.W.W. Coebergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:332-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Analyse per geboortencohort van de veranderingen in de incidentie van borstkanker bij vrouwen, gediagnostiseerd in 1960-1989 in Zuidoost-Nederland.

Plaats

De kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Zuid in Eindhoven (IKZ).

Opzet

Retrospectief.

Methoden

De incidentie van eerste invasieve borstkanker bij vrouwen in de regio Zuidoost-Nederland werd bepaald en grafisch weergegeven per 10-jaarsgeboortencohort. De algemene trend in de incidentie in de tijd werd geschat met Poisson-regressieanalyse; afwijkingen van de trend in de tijd werden getoetst op significantie met ‘likelihood ratio’-berekening.

Resultaten

In deze nog niet gescreende populatie nam bij vrouwen die geboren waren in 1880-1949 de leeftijdspecifieke incidentie vrij gelijkmatig toe in elk achtereenvolgend geboortencohort. Vrouwen geboren in 1940-1949 hadden de hoogste leeftijdspecifieke incidentiecijfers, 10 hoger dan verwacht op basis van de berekende algemene trend in de tijd (relatief risico (RR): 1,10; 95-betrouwbaarheidsinterval (95-BI): 1,01-1,22). De incidentie bij vrouwen geboren na 1949 nam af en was 21 lager dan verwacht (RR: 0,79; 95-BI: 0,64-0,96).

Conclusie

De waargenomen geleidelijke toename van de borstkankerincidentie komt goed overeen met wat in veel andere westerse landen wordt gezien. Deze toename wordt waarschijnlijk gedeeltelijk verklaard, doordat vrouwen steeds later en minder kinderen kregen en door een gemiddeld eerdere menarche en latere menopauze. De afname bij vrouwen jonger dan 40 jaar zou erop kunnen wijzen dat de incidentiepiek van borstkanker in zicht is.

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven.

H.W.Nab en dr.J.W.W.Coebergh (beiden tevens: Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie & Biostatistiek, Rotterdam), artsen-epidemiologen; M.A.Crommelin, radiotherapeut; ing.L.H.van der Heijden, informaticus.

Erasmus Universiteit, Instituut Epidemiologie & Biostatistiek, Rotterdam.

Dr.P.G.H.Mulder, biostatisticus.

Contact H.W.Nab, De Koppele 601, 5632 LS Eindhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties