Risico op mammacarcinoom door 'de pil' niet overdrijven

Opinie
B.C.J.M. Fauser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1428-30

Zie ook de artikelen op bl. 1450 en 1457.

Het is niet verwonderlijk dat berichten over de mogelijke samenhang tussen pilgebruik en de kans op het krijgen van mammacarcinoom de gemoederen blijven bezighouden. Bij circa 10 van de Nederlandse vrouwen wordt ooit deze diagnose gesteld. Zelfs een geringe toename van de kans op het krijgen van deze maligniteit zou dus in absolute zin een aanzienlijk extra gezondheidsrisico voor vrouwen betekenen. Ook in dit tijdschrift werden deze aspecten van borstkanker veelvuldig aan de orde gesteld.1-4 Mammacarcinoom treft vooral oudere vrouwen, maar is helaas ook bij jonge vrouwen niet zeldzaam (de incidentie is cumulatief circa 0,7 per 1000 persoonsjaren voor vrouwen van 22-36 jaar).1

Bekende risicofactoren voor mammacarcinoom zijn – behalve mammacarcinoom in de familieanamnese – vroege menarche, late menopauze, late eerste (voldragen) of geen zwangerschap en adipositas. De kans op mammacarcinoom is daarentegen verlaagd bij vrouwen met een…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Dijkzigt. afd. Gynaecologie en Obstetrie, sector Voortplantingsendocrinologie en Fertiliteit, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Dr.B.C.J.M.Fauser, gynaecoloog.

Ook interessant

Reacties

J.
Kremer

Groningen, september 1995,

In een goed gedocumenteerd en vooral voor de huisarts nuttig artikel komt collega Fauser helaas met een mijns inziens niet gefundeerd advies (1995;1428-30). In de laatste zin adviseert hij namelijk om naar andere vormen van anticonceptie dan ‘de pil’ te zoeken wanneer er een verhoogd risico is op het ontstaan van mammacarcinoom (belaste familieanamnese). Maar hij voegt eraan toe dat dit verhoogde risico niet toeneemt door pilgebruik (bedoeld worden de combinatietabletten met een oestrogene en een progestagene component).

Waarom moet dan aan deze groep vrouwen een anticonceptivum worden onthouden dat naast een grote betrouwbaarheid ook nog een zekere mate van bescherming biedt tegen het ontstaan van carcinoom in bepaalde weefsels, die receptoren bevatten voor steroïdhormonen? Dit beschermende effect is aangetoond voor onder andere het endometriumcarcinoom. Naarmate de combinatiepreparaten langer zijn gebruikt wordt het beschermende effect groter.1

J. Kremer
Literatuur
  1. Burger CW, Bouwma AE, Stellingwerff GC, Kenemans P. ‘De pil’ en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen en de mamma. [LITREF JAARGANG="1994" PAGINA="16-21"]Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:16-21.[/LITREF]