De nieuwste inzichten

De impact van klimaatverandering op gezondheid in Nederland

Een mug zit op iemands huid.
Jeffrie Quarsie
Remco van de Pas
Ewout Fanoy
Peter van den Hazel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6245
Abstract

Samenvatting

  • Deze synthese van de literatuur geeft de nieuwste inzichten in de impact van klimaatverandering op de gezondheid in Nederland. Vijf afzonderlijke gezondheidseffecten zijn relevant voor de Nederlandse context.
  • Klimaatverandering gaat gepaard met een verhoogde frequentie, intensiteit en duur van hittegolven.
  • De belangrijke hittegerelateerde gezondheidsrisico’s zijn hitteberoerte, exacerbatie van nierfunctiestoornissen door uitdroging en cardiovasculaire ziekte door oververhitting. Klimaatverandering gaat gepaard met meer zonne-uren en meer ultraviolette straling. Hitte en luchtverontreiniging, beide gevolgen van klimaatverandering, leiden tot significante cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.
  • Klimaatverandering gaat gepaard met een toename van water-, voedsel- en vectorgerelateerde infectieziekten, onder andere door een verhoogde temperatuur, meer waterrecreatie en een veranderde waterkwaliteit.
  • Een ander effect van klimaatverandering is een toename van allergieën en luchtwegklachten via de verlenging en intensivering van het pollenseizoen.
  • Onze conclusie is dat klimaatverandering in Nederland enkele positieve, maar overwegend negatieve gezondheidseffecten met zich meebrengt.
Auteursinformatie

GGD Rotterdam-Rijnmond: drs. J. Quarsie, aios medische milieukunde; drs. E. Fanoy, arts maatschappij en gezondheid. Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen: dr. R. van de Pas, arts-onderzoeker. International Network on Children’s Health, Environment and Safety: dr. P. van den Hazel, arts medische milieukunde.

Contact J. Quarsie (j.quarsie@alumni.maastrichtuniversity.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeffrie Quarsie ICMJE-formulier
Remco van de Pas ICMJE-formulier
Ewout Fanoy ICMJE-formulier
Peter van den Hazel ICMJE-formulier
Klimaatverandering en gezondheid
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties