Peter van den Hazel

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1868

Peter van den Hazel is milieuarts. Hij werkte jaren bij de GGD’en in Oost-Nederland en is nu zelfstandig adviseur in Europese projecten (klimaat en gezondheid, invloed van de leefomgeving op de mentale gezondheid van kinderen). Hij is mede-auteur van de Stand van zaken over de impact van klimaatverandering op gezondheid in Nederland (D6245).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Kunsthistoricus, omdat ik veel beeldende kunst zo prachtig vind.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Atul Gawande voor zijn scherpe inzichten in de complexiteit van het medisch handelen en zijn bijdragen aan het verbeteren van de zorg. Denk aan het toepassen van de checklist. In Nederland bewonder ik Diederik Gommers vanwege zijn eerlijke en gemakkelijke manier van communiceren.’

‘De mens kan niet gezond leven in een ziek ecosysteem’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘Het oprichten van het “International Network on Children’s Health, Environment & Safety (INCHES).” Dat is een wereldwijd netwerk van organisaties met mensen die zich inzetten voor het verbeteren van de leefomgeving van kinderen. Dat geeft veel voldoening en een rijk netwerk aan artsen, onderzoekers en beleidsmakers.’

Wat heeft u ertoe bewogen een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Dat was op initiatief van Jeffrie Quarsie…

De impact van klimaatverandering op gezondheid in Nederland

Gerelateerde artikelen

Reacties