De Helsinki Heart Study

Onderzoek
T.W.A. de Bruin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:931

Hypercholesterolemie is één van de factoren die het ontstaan van een coronaria-aandoening bevorderen. Er is een toenemende belangstelling voor mogelijkheden ter behandeling van deze risicofactor. Gemfibrozil, een fibrinezuur-derivaat (niet in Nederland geregistreerd), dat enigszins lijkt op clofibraat (Atromidine), is in een dosering van 600 mg tweemaal daags in staat het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties