De hartfrequentie in rust

Klinische praktijk
Remy H.H. Bemelmans
Frank L.J. Visseren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6931
Abstract

Samenvatting

  • Het bepalen van de hartfrequentie in rust is eenvoudig, betrouwbaar en goedkoop en wordt vaak verricht.

  • De hartfrequentie wordt gebruikt in een groot aantal algoritmen om de prognose in te schatten bij acuut zieke patiënten.

  • Een verhoogde hartfrequentie is onafhankelijk gerelateerd aan het ontstaan van diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden.

  • Toevoegen van hartfrequentie aan cardiovasculaire predictiemodellen levert geen betere voorspelling op van vasculaire aandoeningen of overlijden.

  • Betablokkers en non-dihydropyridine-calciumantagonisten verlagen de hartfrequentie – en de bloeddruk – en verlagen het risico op vroegtijdig overlijden bij patiënten met hartfalen of een recent myocardinfarct.

  • In 2 recente gerandomiseerde onderzoeken verlaagde ivabradine specifiek de hartfrequentie – maar niet de bloeddruk – en de kans op cardiovasculaire aandoeningen bij patiënten met hartfalen of coronairlijden, een verminderde linkerventrikelfunctie en een hartfrequentie in rust van ≥ 70 slagen/min.

  • Selectieve verlaging van de hartfrequentie is een potentiële behandeloptie om het cardiovasculaire risico te verlagen.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Vasculaire Geneeskunde, Utrecht.

Dr. R.H.H. Bemelmans, internist-vasculair geneeskundige in opleiding; prof.dr. F.L.J. Visseren, internist-vasculair geneeskundige en epidemioloog.

Contact prof.dr. F.L.J. Visseren (f.l.j.visseren@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 januari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Remy H.H. Bemelmans ICMJE-formulier
Frank L.J. Visseren ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties