De groeiende psychische morbiditeit

Opinie
R. Giel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1332-4

Wie Delfzijl of Winschoten per auto nadert, ziet tegenwoordig langs de weg borden die de richting naar de Regionale Instelling Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) aangeven. Tien jaar geleden zou een dergelijke wijzer naar de toenmalige Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD) bij de cliënt het schaamrood naar de kaken hebben gejaagd. Deze popularisering van de sociale psychiatrie in de vorm van de RIAGG is hand in hand gegaan met een flinke stijging van de geregistreerde morbiditeit.1 In de periode 1974-1977, vóór geboorte van de RIAGG in 1982, noteerden wij met ons noordelijke patiëntenregister jaarlijks gemiddeld 4,5 nieuwe inschrijvingen per 1000 Assenaren van 0-19 jaar; en 3,1 per 1000 van 20-59 jaar. In de periode erna, van 1987-1988, waren deze aantallen respectievelijk 8,1 en 7,3 geworden. Deze groei werd niet gecompenseerd door een vermindering van het aantal nieuwe inschrijvingen bij de overige extramurale en bij de intramurale geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Interessant is dat…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, afd. Sociale Psychiatrie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.R.Giel, psychiater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties