Geriatrie in Nederland. I. Ontwikkeling

Perspectief
S.A. Duursma
M.W. Ribbe
P.B.M. Robben
Th.J. Heeren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2416-9

Zie ook het artikel op bl. 2420.

Van verschillende zijden is aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de geriatrie in Nederland.1-8 Hierbij is de vraag gesteld waarom de geriatrie in Nederland niet op gelijke wijze tot ontwikkeling is gekomen als in Engeland.9 In dit artikel beschrijven wij, in historisch perspectief, de vier medische specialismen die nauw betrokken zijn bij de geriatrie, te weten sociale geriatrie, ouderenpsychiatrie, verpleeghuisgeneeskunde en klinische geriatrie. Daarbij benadrukken wij dat de geriatrie een ondersteunende functie heeft voor de huisarts. Ook gaan wij in op de geriatrie in Engeland en op de vraag waarom de ontwikkeling in Nederland niet op overeenkomstige wijze tot stand is gekomen. In een tweede artikel, dat gaat over de netwerken geriatrie, beschrijven wij de samenhang tussen de hier beschreven disciplines, de wisselwerking met de eerstelijns geneeskundige zorg en de samenwerking met de andere medische specialismen.10

Wat is geriatrie?

Geriatrie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.S.A.Duursma, klinisch geriater.

Vrije Universiteit, vakgroep Huisarts-, Verpleeghuis- en Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.M.W.Ribbe, verpleeghuisarts.

RIAGG Westelijk Utrecht, afd. Ouderen, Utrecht.

P.B.M.Robben, sociaal geriater.

Stichting H.C.Rümke Groep, Zeist.

Mw.prof.dr.Th.J.Heeren, psychiater.

Contact prof.dr.S.A.Duursma

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties