De ggz voor tieners verbrokkelt waar wij bij staan

Opinie
Frits Boer
Frank C. Verhulst
Robert R.J.M. Vermeiren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D407
Abstract

In 2006 trad de Zorgverzekeringswet in werking, ‘een wet die iedere Nederlander van een breed basispakket aan zorg verzekert en die de uitvoering overlaat aan private, elkaar beconcurrerende zorgverzekeraars en zorgaanbieders’.1 Ook tieners met gezondheidsproblemen hebben recht op dit pakket, tenzij het hun geestelijke gezondheid betreft.

Anders dan bij volwassenen is op kinderen en tieners met psychische problemen met ingang van 2015 de Jeugdwet van toepassing, die de gemeente verantwoordelijk maakt. De minister van VWS zegt daarover: ‘Gemeenten [...] dienen verplicht tijdige en passende jeugdhulp te bieden [...]. Hoe ze dat in de praktijk vormgeven en wat er precies aan jeugdhulp nodig is, kunnen ze zelf bepalen.’1

De belangrijkste overwegingen voor het terugtreden van de landelijke overheid met betrekking tot de jeugd-ggz zijn:

  • Opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen worden opgevat alsof ze op eenzelfde dimensie liggen, waarbij het zaak is het opvoedkundige klimaat in onder meer…
Auteursinformatie

AMC, afd. Kinder- en jeugdpsychiatrie, Amsterdam.

Em.prof.dr. F. Boer, kinder- en jeugdpsychiater.

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Rotterdam.

Prof.dr. F.C. Verhulst, kinder- en jeugdpsychiater.

Curium-LUMC, Oegstgeest en VUmc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Amsterdam.

Prof.dr. R.R.J.M. Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater.

Contact em.prof.dr. F. Boer (f.boer@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Frits Boer ICMJE-formulier
Frank C. Verhulst ICMJE-formulier
Robert R.J.M. Vermeiren ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties