De geneeskundige behandelingsovereenkomst na invoering van de WGBO.

Media
B. Sluyters
M.C.I.H. Biesaart
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1002

B.Sluyters en M.C.I.H.Biesaart, De geneeskundige behandelingsovereenkomst na invoering van de WGBO. (Serie Praktijkhandleidingen.) 209 bl. Tjeenk Willink, Zwolle 1995. ISBN 90-271-4113-4. Prijs: ingen. ƒ 69,50.

De per 1 april 1995 (behoudens het artikel over medische handelingen tijdens een arbeidsovereenkomst of met het oog op vaststelling van aanspraken) in werking getreden Wet…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties