De frequentie van infecties met Chlamydia trachomatis in een algemeen ziekenhuis in Amsterdam

Onderzoek
G. Kenter
R. Olthof
W.J. Honnebier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1394-6
Abstract

Samenvatting

Een groep van 172 patiënten die waren verwezen naar de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie van een algemeen ziekenhuis in Amsterdam werd onderzocht op de aanwezigheid van Chlamydia trachomatis in de cervix. Dit werd gedaan met behulp van de directe immunofluorescentietechniek en van Papanicolaou-uitstrijkje. Twee patiënten bleken positief. In een tweede groep van 228 patiënten met specifieke klachten die konden passen bij een Chlamydia-infectie bedroeg het percentage positieve uitslagen 9,2.

Geconcludeerd wordt dat het aantal vrouwen met Chlamydia in de cervix laag is, en ook lager dan op grond van andere waarnemingen verwacht zou worden. Papanicolaou-uitstrijkjes lijken minder geschikt als diagnosticum voor Chlamydia-infecties.

Auteursinformatie

Sint Lucas Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam.

G.G.Kenter, R.Olthof en dr.W.J.Honnebier, gynaecologen.

Contact dr.W.J.Honnebier

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties