De fiscale positie van medisch specialisten

Opinie
Stan Stevens
Marlijn Moors
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6200
Abstract

Het beleid van de huidige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) lijkt er op gericht om de vorming van mega- en regiomaatschappen te voorkómen. Het doel daarvan is de stijgende uitgaven aan medisch specialisten te beteugelen.1,2

In deze bijdrage laten wij zien dat de huidige fiscale regels juist een prikkel vormen voor de vorming van mega- en regiomaatschappen. Als de wetgever niet langer wenst dat medisch specialisten een fiscaal voordeel hebben, moet zij de fiscale faciliteiten meer richten op zaken die kenmerkend zijn voor ondernemers, zoals investeringen doen en het in dienst hebben van personeel, of voorkómen dat medische specialisten zich in een groter verband organiseren en onderling afspraken gaan maken die hen toegang geven tot de status van fiscaal ondernemer.

De huidige situatie

Wie mag zich ondernemer noemen?

De standaarddefinitie van een onderneming is: met een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal deelnemen aan het economische verkeer…

Auteursinformatie

PwC Belastingadviseurs, specialistengroep Public Sector, Utrecht.

Prof.dr. S. Stevens, fiscaal econoom (tevens: Centrum voor Het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming, TIASNIMBAS/Tilburg University); M. Moors, MSc, fiscaal econoom.

Contact prof. dr. S. Stevens (stan.stevens@nl.pwc.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Stan Stevens ICMJE-formulier
Marlijn Moors ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties