De dood en de popmusicus
Open

Stand van zaken
20-12-2011
Peter W. de Leeuw
  • Veel mensen zijn geneigd te geloven dat popmusici risico lopen op voortijde sterfte. Wetenschappelijk onderzoek hiernaar is schaars.

  • De enige epidemiologische studie over dit onderwerp laat zien dat de mortaliteit onder popsterren in de eerste 25 jaar nadat zij bekend werden, is toegenomen. Deze mortaliteit is hoger in Noord-Amerika dan in Europa, maar Europese popsterren overlijden gemiddeld jonger.

  • Het verhaal gaat dat veel popartiesten overlijden op hun 27e. Deze leeftijd wordt zelfs genoemd als de meest kritieke voor moderne musici. Gegevens van enkele honderden overleden popsterren geven echter geen aanwijzingen voor een toegenomen sterfte op hun 27e onder popartiesten. Bovendien suggereren de data dat hun leeftijd bij overlijden in de afgelopen 40 jaar is toegenomen.

  • Wat de doodsoorzaken betreft scoort een overdosis van drugs of alcohol hoog, naast cardiovasculaire aandoeningen en maligniteiten.