De combinatie van constitutioneel eczeem en allergisch contacteczeem (hybride eczeem)

Klinische praktijk
M.T. Bousema
Th. van Joost
P.H. Dieges
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2180-3

Constitutioneel eczeem en allergisch contacteczeem zijn beide vaak voorkomende dermatosen.12 Bij de pathogenese ervan staan stoornissen in de immunoregulatie op de voorgrond.12 Constitutioneel eczeem en allergisch contacteczeem kunnen echter ook in combinatie (hybride eczeem) worden gezien.3 Hoewel ervan uitgegaan wordt dat bij beide vormen verschillende etiologische factoren een rol spelen, staan vragen ten aanzien van de pathogenetische betekenis van het hybride eczeem centraal in meerdere publikaties.

Wij beschrijven in dit artikel de algemene en immunologische aspecten bij beide vormen van eczeem, waarna een samenvatting en bespreking van gegevens in de (recente) literatuur betreffende het hybride eczeem volgen. Hierbij wordt de relatie tussen constitutioneel eczeem en ortho-ergisch (niet allergisch) contacteczeem buiten beschouwing gelaten.

Constitutioneel eczeem

Constitutioneel eczeem wordt beschouwd als de cutane manifestatie van het atopisch syndroom, waarbij ook astma en pollinosis kunnen voorkomen. Afgezien van het feit dat bij constitutioneel eczeem erfelijke factoren een rol…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Dermato-Venereologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

M.T.Bousema, assistent-geneeskundige; prof.dr.Th.van Joost, dermato-venereoloog; dr.P.H.Dieges, allergoloog.

Contact prof.dr.Th.van Joost

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties