De bittere vergelding
Open

Over perverse financiële prikkels in de zorg
Zorg
22-12-2010
H.J.J.M. (Bart) Berden en A.J. (Andries) Baart

Reacties (2)

bart wijsman
28-12-2010 15:35

Perverse prikkels

Berden en Baart hebben een interessante analyse waarom geïntroduceerde prikkels in de zorg, die beogen de kwaliteit te verhogen en de efficiency te verbeteren, bij professionals niet goed werken. De analyse en de conclusie deel ik, alleen blijft de conclusie in mooie woorden hangen en wordt weinig concreet. Wie moet zich door dit artikel aangesproken voelen?
Uit de analyse lijken logischerwijs 3 maatregelen gedestilleerd kunnen worden. Ten eerste: de medisch specialist in dienstverband. Haal die perverse financiële prikkel weg. Laat de medisch specialist zich met name focussen op de kwaliteit van zijn praktijk. In de universitaire klinieken wordt er enthousiast en hard gewerkt en met hoge kwaliteit. Ik heb nergens vernomen dat de kindergeneeskunde in Nederland van slecht niveau is of dat de kinderartsen gedemotiveerd zijn. Laat de zakelijke kant over aan het management waarin het afdelingshoofd kan participeren.
Ten tweede: stop met de roep om meer transparantie. De transparantie is nodig voor de meritocratie waarbij de professional in de zorg afgerekend (financieel en op imago) kan worden. De professional die onder de maat (wat is de maat?) presteert telt niet meer mee. Geef de professional daarentegen wel de tools om zijn prestaties te kunnen spiegelen aan het landelijk gemiddelde of aan de literatuur. Spreek hem daarop aan en prikkel zijn vakmanschap. De gegevens van het recente rapport van Plexus (2) laten interessante gegevens zien waarmee de professional kan worden aangesproken. Het rapport is echter gebruikt om de professional in de zorg verder te schande te zetten als ordinaire graaiers.
Tenslotte: faciliteer samenwerking. Het is bijvoorbeeld beschamend te zien dat in de regio Tilburg de conculega’s van de twee concurrerende ziekenhuizen problemen hebben om adequate afspraken te maken over verloskundige, cardiovasculaire en oncologische zorg. Professor Berden is daarbij de eerste die zich hierop aangesproken mag voelen.
 
Bart Wijsman, uroloog, TweeStedenziekenhuis te Tilburg
 
1. Centrum voor Ethiek enGezondheid. Signalering ethiek en gezondheid 2006.  Dr. H.Wollersheim, dr. M.J. Faber, prof. dr. R.P.T.M. Grol, dr. W.J. Dondorp en dr. A.J. Struijs.  ‘Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik van prestatie-indicatoren.’
2. Plexus rapport juni 2010.  Eveline van Beek, Karin Lemmens, Gwendy van Schooten en Erik-Jan Vlieger. ‘Reduceren van praktijkvariatie: budgettaire effecten van scherpere indicatiestelling.’
Bart Berden
10-01-2011 09:39

Bittere vergelding (antwoord auteurs)

Dank voor uw complimenten. Het artikel had vooral een beschouwende insteek en richtte zich minder op concrete conclusies. Wel zou het kunnen dienen als inspiratiebron, met name waar het gaat om het uitwerken van een effectieve aanpak. Uw maatregelen zijn een invulling die dit illustreren. Het voert hier te ver om uw maatregelen zorgvuldig te becommentariëren, gegeven de complexiteit ervan. Met de polemiek over artsen wel of niet in loondienstverband als mooi voorbeeld.
Gegeven de verantwoordelijkheid van Berden als bestuurder van een van de twee Tilburgse ziekenhuizen daar graag een korte reactie op. Inderdaad is er nu veel te zeggen voor een intensieve samenwerking tussen beide Tilburgse ziekenhuizen. Nu, want het gesternte van de markt, waarin competitie werd aangevuurd, is pas recent op (enige) afstand komen te staan. En is er ruimte voor toegevoegde klantwaarde, concentratie en differentiatie. Passend binnen deze beweging zijn de Tilburgse ziekenhuizen thans doende met het invullen van een verdeling van functies. En daarmee wordt u op uw wenken bediend, want veel concreter kan het niet zijn!
 
Bart Berden, Andries Baart