De bittere vergelding
Open

Over perverse financiële prikkels in de zorg
Zorg
22-12-2010
H.J.J.M. (Bart) Berden en A.J. (Andries) Baart

Dit artikel analyseert de prikkels die van de huidige inrichting van de zorg uitgaan. Zorg in het ziekenhuis is opgeknipt in oneindige reeksen van handelingen en deelhandelingen die onderdeel zijn van ketens, zorgpaden, -straatjes en -protocollen. Elke handeling heeft zijn eigen logica en kwaliteitsstandaarden. En aan elk van die handelingen hangt behalve een schatting van de zorgzwaarte, zo langzamerhand ook een prijskaartje. Deze handelingen zijn van groot belang omdat ze de basis voor declaraties van het honorarium vormen. Daarbij levert deze inrichting een perverse prikkel op. Drie factoren die hieraan ten grondslag liggen worden in dit artikel besproken: een meritocratische cultuur, taylorisme in het zorgproces en misplaatst marktdenken.