De bijdrage van de huisartsgeneeskunde aan de opleiding tot arts

Perspectief
G.E.H.M. Rutten
H.G.L.M. Grundmeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:869-72
Abstract

Samenvatting

In 1994 verscheen het ‘Raamplan 1994. Eindtermen van de artsopleiding’, waar sindsdien de 8 medische faculteiten in Nederland de opleiding geneeskunde op afstemmen. Dit was aanleiding voor een werkgroep van vertegenwoordigers van alle 8 Nederlandse Huisartsinstituten de bijdrage van de huisartsgeneeskunde aan de artsopleiding te beschrijven. De werkgroep liet zich leiden door de twee grondbeginselen van de huisartsgeneeskunde, namelijk algemene toegankelijkheid voor alle gezondheidsproblemen in alle stadia en het continue karakter van de zorg. Van de 180 algemene eindtermen van het Raamplan werden er 12 geselecteerd waarvan het onderwijs bij voorkeur door de huisartsgeneeskunde zou moeten worden verzorgd of gecoördineerd. Van de ongeveer 250 problemen uit de algemene problemenlijst van het Raamplan werden er 134 aan de huisartsgeneeskunde toegerekend: 89 op grond van de hoge incidentie in de huisartspraktijk, 15 vanwege het spoedeisend karakter waar de huisarts door zijn bereikbaarheid veel mee te maken heeft, 12 waarbij een ernstige ziekte uitgesloten moet worden en 18 betreffende chronische aandoeningen. Hiermee is inzichtelijk gemaakt waar de medische faculteiten de vakgroepen huisartsgeneeskunde op kunnen aanspreken bij het inrichten van het curriculum. Het is gewenst dat ook andere specialismen hun potentiële bijdrage aan het onderwijs en de prioriteiten daarbinnen vaststellen.

Auteursinformatie

Universiteit van Utrecht, vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht.

Prof.dr.G.E.H.M.Rutten, huisarts.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, divisie Public Health, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam.

Dr.H.G.L.M.Grundmeijer, huisarts.

Contact prof.dr.G.E.H.M.Rutten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties