De betekenis van oplosbaar CD95 bij patiënten met lupus erythematosus disseminatus

Onderzoek
W. Hart
I.M.N. de Pree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:931

CD95 is een molecuul dat onder meer betrokken is bij de productie van autoantistoffen en dat een sleutelpositie inneemt bij de regulatie van apoptosis. Van der Linden et al. vonden dat de gemiddelde concentratrie van oplosbaar CD95 (sCD95) in het bloed van eerstegraadsfamilieleden van patiënten met ernstige lupus erythematosus disseminatus…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties