De betekenis van farmaco-epidemiologie voor geneesmiddelenbewaking en kwaliteit van zorg: de pil

Opinie
B.H.Ch. Stricker
F.R. Rosendaal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2541-3

Op woensdag 18 oktober 1995 stuurde de Britse Committee on Safety of Medicines een waarschuwing aan alle artsen betreffende een verhoogd risico op veneuze trombo-embolieën bij gebruik van orale contraceptiva (OC) met de progestagenen desogestrel en gestodeen.1 Deze waarschuwing was gebaseerd op de resultaten uit 3 farmaco-epidemiologische onderzoeken. Deze waarschuwing deed veel stof opwaaien. Wat is farmaco-epidemiologie en wat maakt deze onderzoeken bijzonder?

Farmaco-epidemiologie bestudeert de rol van geneesmiddelen als determinant van ziekten. Daarmee vormt het een belangrijk instrument voor een goede geneesmiddelenbewaking, een terrein dat zich niet alleen beperkt tot bijwerkingen van geneesmiddelen maar zich bezighoudt met alle aspecten van het gebruik van geneesmiddelen nadat deze in de handel zijn gebracht. De kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg is in belangrijke mate afhankelijk van dit soort gegevens. Dat farmaco-epidemiologie in toenemende mate een rol van betekenis speelt, blijkt uit de uitgebreide aandacht in de media voor de resultaten van…

Auteursinformatie

Dr.B.H.Ch.Stricker, Inspecteur voor de geneesmiddelenbewaking.

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Epidemiologie en afd. Hematologie, Leiden.

Dr.F.R.Rosendaal, klinisch epidemioloog.

Contact Inspectie voor de Gezondheidszorg, sectie Geneesmiddelenbewaking, Postbus 5850, 2280 HW Rijswijk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties