De betekenis van de Apgarscore

Klinische praktijk
Snijders, W.P. en Koppe, J.G.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1973;117:1577-9