De Apgar-score

Opinie
J.G. Koppe
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:100-2

In 1973 verscheen in dit tijdschrift, mede van mijn hand, een artikel over ‘De betekenis van de Apgar-score’.1 Destijds kwamen wij tot een warme aanbeveling van de Apgar-score, zowel met het oog op de behandeling direct na de geboorte als ten aanzien van de prognose op de lange duur. Hoe is het met de Apgar-score gegaan in de erop volgende 15 jaar? Heeft hij nog dezelfde waarde als waarvan wij overtuigd waren in de jaren zestig of is hij ouderwets geworden?2 Tijdens een lezing over klinimetrie in 1988 voor een zeer gemengde groep specialisten in de geneeskunde en huisartsen bleek iedereen de Apgar-score te kennen.

Aard en oorspronkelijke doel van de score

Virginia Apgar et al. bestudeerden in de periode 1949-1952 verschillende eigenschappen van de pasgeboren baby.2 Zij kwamen tot de conclusie dat gelet moest worden op 5 klinische kenmerken: kleur, ademhaling, hartfrequentie, spiertonus en reflexprikkelbaarheid. Ieder…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neonatologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.prof.dr.J.G.Koppe, neonatoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties