Apgar-score nog steeds van waarde voor de beoordeling van pasgeborenen

Onderzoek
S. Kenter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1374
Download PDF

Bijna 50 jaar geleden ontwikkelde Virginia Apgar een score om de conditie van kinderen direct na de geboorte vast te leggen. Deze Apgar-score wordt wereldwijd toegepast. Op het tijdstip 1 en 5 min na de geboorte worden aan 5 items (hartslag, ademhaling, kleur, tonus en reflexen) 0 tot 2 punten toegekend. De Apgar-score na 5 min voorspelt het best de overleving gedurende de neonatale periode. Er is controverse ontstaan over de waarde van de Apgar-score, omdat men deze ook is gaan gebruiken als een voorspeller van de neurologische ontwikkeling van het kind. Een andere veelgebruikte maat voor het beoordelen van de conditie van de pasgeborene is de pH van de navelstrengarterie.

Casey et al. onderzochten retrospectief wat de voorspellende waarde ten aanzien van de sterfte gedurende de eerste 28 dagen na de geboorte is van de Apgar-score na 5 min en van de arteriële navelstreng-pH, gemeten bij 145.627 eenlingkinderen die waren geboren na een zwangerschapsduur ? 26 weken in de periode januari 1988-december 1998.1 De sterfte bij een Apgar-score van 7-10 na 5 min werd als referentie gebruikt. Bij prematuren (zwangerschapsduur

De schrijvers concluderen dat de Apgar-score opgemaakt 5 min na de geboorte een betere maat is voor het voorspellen van neonatale sterfte dan de arteriële navelstreng-pH. Een Apgar-score van 0-3 is zeldzaam (in dit onderzoek 1,2 promille) en is niet geschikt voor het voorspellen van de neurologische ontwikkeling op lange termijn, maar bijna een halve eeuw na introductie is de score wel nog steeds van groot belang voor het voorspellen van de neonatale sterfte.

Literatuur
  1. Casey BM, McIntire DD, Leveno KJ. The continuing value ofthe Apgar score for the assessment of newborn infants. N Engl J Med2001;344:467-71.

Gerelateerde artikelen

Reacties