De beroepsopleiding tot verpleeghuisarts. I. Ontstaan en organisatie

Perspectief
N.F. de Pijper
J.A. Stoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2438-40

Zie ook de artikelen op bl. 2409, 2421 en 2440.

De beroepsopleiding tot verpleeghuisarts startte op 1 september 1989 aan het Universitair Verpleeghuisarts Instituut (UVI) bij de vakgroep Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bij deze eerste opleiding waren 15 verpleeghuizen voor opleiding betrokken. Op 15 maart 1990 is het register van erkende verpleeghuisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) opengesteld.

Met de start van de opleiding en de openstelling van het register is een lange voorbereidingsperiode afgesloten waarin vorm, inhoud en erkenning is gegeven aan de verpleeghuisgeneeskunde als nieuwe medische discipline. Bij het besluit tot een aparte beroepsopleiding heeft steeds voorop gestaan dat kwaliteitsverbetering van de medische zorg in verpleeghuizen kan worden bereikt door bevordering van de deskundigheid van verpleeghuisartsen.

Historische ontwikkeling

De ontwikkeling van de verpleeghuisgeneeskunde kan niet los worden gezien van de geschiedenis van het instituut ‘verpleeghuis’.1 Na…

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie, Postbus 20054, 3502 LB Utrecht.

N.F.de Pijper en dr.J.A.Stoop, verpleeghuisartsen.

Contact N.F.de Pijper

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties