Verpleeghuisgeneeskunde, een nieuw medisch vakgebied

Opinie
N.F. de Pijper
M.W. Ribbe
J.A. Stoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1820-3

Zie ook het artikel op bl. 1851.

De vergrijzing van ons land leidt ertoe dat er straks bijna evenveel verpleeghuis- als ziekenhuisbedden zullen zijn. Dat was voor de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde mede reden om aan de vele aspecten van de verpleeghuisgeneeskunde systematisch aandacht te besteden.1 In de afgelopen twee jaar is een serie artikelen over de verpleeghuisgeneeskunde verschenen in dit tijdschrift (onder andere klinische lessen, capita selecta en oorspronkelijke stukken).2 Daarin is een aantal belangrijke onderdelen van dit vakgebied beschreven, namelijk: de opleiding tot verpleeghuisarts,34 kenmerken van verpleeghuispatiënten,5-8 verwijzing en besluitvorming,9-14 specifieke ziektebeelden en stoornissen zoals cerebrovasculair accident (CVA),1516 een progressieve neurologische aandoening,17 decubitus,1819 voedingsstoornissen,2021 delier,22 en zorgaspecten zoals revalidatie,1516 substitutiezorg,23 casuïstiek,24 hygiëne,2526 stervensbegeleiding en levenseinde,1127 en wetenschappelijk onderzoek.28

Geschiedenis

Aanvankelijk werd de…

Auteursinformatie

Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie, Postbus 20.054, 3502 LB Utrecht.

N.F.de Pijper, verpleeghuisarts.

Vrije Universiteit, vakgroep Huisarts-, Verpleeghuis- en Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.M.W.Ribbe, verpleeghuisarts.

Dr.J.A.Stoop. verpleeghuisarts, Utrecht.

Contact N.F.de Pijper

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties