De behandeling van migraine in Nederland in het begin van de 20e eeuw

Perspectief
P.J. Koehler
G.W. Bruyn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2009-13
Abstract

Samenvatting

- De behandeling van migraine in Nederland onderging in het begin van de 20e eeuw belangrijke veranderingen. Een aantal factoren speelde hierbij een rol, zoals de ontwikkeling van analgetica (acetylsalicylzuur, fenacetine en fampridine) aan het einde van de 19e eeuw. De introductie in 1912 van fenobarbital voor de behandeling van epilepsie leidde, wegens de veronderstelde overeenkomsten tussen migraine en epilepsie, tot het gebruik ervan voor de profylaxe van migraine (in Nederland vanaf 1921).

- Alhoewel ergotamine reeds aan het einde van de 19e eeuw enkele malen werd gemeld als middel voor de behandeling van hoofdpijn, en het in de jaren twintig opnieuw hiervoor werd aanbevolen, verscheen het in Nederland pas vanaf het einde van de jaren dertig in de literatuur. Uit buitenlands onderzoek bleek dat dit middel een vaatvernauwend effect had bij migraine, waardoor de vermoedelijk vasculaire genese ervan opnieuw werd bevestigd. Dit is opvallend aangezien jarenlang gedacht was dat juist vaatverwijdende middelen dienden te worden voorgeschreven.

- De niet-medicamenteuze behandeling bleef voor een groot deel zoals voorheen, namelijk het voorschrijven van leefregels. De relatie tussen migraine en anafylaxie, gebaseerd op onderzoek uit de Franse school, werd ook in Nederland gelegd en gaf aanleiding tot het voorschrijven van bepaalde diëten voor immunisering voor de betreffende eiwitten.

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Wever en Gregorius, afd. Neurologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

Dr.P.J.Koehler, neuroloog.

Prof.dr.G.W.Bruyn, emeritus hoogleraar Neurologie.

Contact dr.P.J.Koehler

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties