Medische inzichten omtrent hoofdpijn en migraine in Nederland; 16e-19e eeuw

Perspectief
P.J. Koehler
G.W. Bruyn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2597-602

Indien men de geschiedenis van het onderzoek naar hoofdpijn of migraine in Nederland wil schrijven, zal men zich waarschijnlijk kunnen beperken tot slechts enkele regels. Interessanter is te onderzoeken hoe door de eeuwen heen de ideeën over hoofdpijn en migraine de heersende algemene medische opvattingen weerspiegelen. In dit artikel beschrijven wij medische inzichten omtrent hoofdpijn en migraine in de periode die zich uitstrekt van begin 16e tot eind 19e eeuw.

De 16e eeuw: pratensis, forestus, heurnius

Pratensis

Een opvallend maar weinig bekend boek, door Garrison en Morton bestempeld als het eerste neurologie-boek (‘the first book devoted entirely to brain disorders’),1 is van de hand van de humanist Jason van der Velde (in het Latijn: Pratensis; 1486-1558; figuur 1). Hij was de zoon van een medicus (Thomas Pratensis) die praktizeerde te Zierikzee. Na zijn opleiding te Leuven, alwaar hij Erasmus kan hebben ontmoet, oefende Jason zijn praktijk uit te…

Auteursinformatie

Ziekenhuis De Wever en Gregorius, afd. Neurologie en Klinische Neurofysiologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

Dr.P.J.Koehler, neuroloog.

Prof.dr.G.W.Bruyn, emeritus hoogleraar neurologie.

Contact dr.P.J.Koehler

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties