De behandeling van malaria

Stand van zaken
11-06-2019
B. Jelle Visser, Marieke Bierhoff, Tom van Gool, Jarne M. van Hattem, Martin P. Grobusch en Michèle van Vugt

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. Afd. Infectieziekten: dr. B.J. Visser, aios interne geneeskunde; drs. M. Bierhoff, internist-infectioloog en onderzoeker (tevens: The Shoklo Malaria Research Unit, faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand); prof.dr. M.P. Grobusch en prof.dr. M. van Vugt, internisten-infectiologen. Afd. Medische Microbiologie: dr. T. van Gool, medisch microbioloog-parasitoloog. Tergooi, afd. Medische Microbiologie/Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL), Hilversum: dr. J.M. van Hattem, arts-microbioloog.

Contact: B.J. Visser (b.j.visser@amsterdamumc.nl)

 

Verantwoording

Drs. Jasmyn Ahmed (huisarts in opleiding) en drs. Sophia G. de Vries (arts-onderzoeker infectieziekten en huisarts-in-opleiding) (beiden: Amsterdam UMC) gaven kritisch en waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
B. Jelle VisserICMJE-formulier
Marieke BierhoffICMJE-formulier
Tom van GoolICMJE-formulier
Jarne M. van HattemICMJE-formulier
Martin P. GrobuschICMJE-formulier
Michèle van VugtICMJE-formulier