De behandeling van focale segmentale glomerulosclerose met ciclosporine

Onderzoek
B. Dietz
R.M.J. Wijering
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1828
Download PDF

artikel

Corticosteroïden, al dan niet in combinatie met cyclofosfamide geven slechts in 27 een remissie van de proteïnurie bij kinderen met focale segmentale glomerulosclerose (FSGS).1 Steroïdresistente FSGS is bij kinderen dan ook de meest voorkomende glomerulaire oorzaak van nierfalen: in de VS is het onderliggend nierlijden van kinderen die een niertransplantatie ondergaan of gedialyseerd worden in 12 FSGS. Ciclosporine zou bij FSGS een veronderstelde T-celdisfunctie gunstig kunnen beïnvloeden. Daarbij veroorzaakt het een preglomerulaire vasoconstrictie en daardoor een hemodynamisch bepaalde afname van het glomerulaire eiwitverlies. Lieberman et al. verrichtten een dubbelblind, prospectief gerandomiseerd, placebogecontroleerd onderzoek met ciclosporine bij 24 kinderen met FSGS.2 Twaalf patiënten kregen gedurende 6 maanden ciclosporine toegediend, waarbij gestreefd werd naar een dalspiegel > 300 en

De auteurs besluiten dat ciclosporine bij FSGS de proteïnurie doet afnemen, vooral indien het serumcholesterol relatief laag is. Of het ook de sombere prognose van FSGS beïnvloedt, wordt uit dit onderzoek niet duidelijk aangezien het middel daarvoor over een langere periode dan 6 maanden gegeven zal moeten worden.

Literatuur
  1. International study of kidney disease in children.Cyclophosphamide therapy in focal segmental glomerular sclerosis: acontrolled clinical trial. Eur J Pediatr 1983;140:149-53.

  2. Lieberman KV, Tejani A for The New York-New JerseyPediatric Nephrology Study Group. A randomized double-blindplacebo-controlled trial of cyclosporine in steroid-resistant idiopathicfocal segmental glomerulosclerosis in children. J Am Soc Nephrol1996;7:56-63.

Ook interessant

Reacties