De behandeling van colorectale levermetastasen: goede 5-jaarsoverlevingskans na partiële leverresectie in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, 1984/'99

Onderzoek
J. Vlot
G. Kazemier
J. Heijsterkamp
H.W. Tilanus
J.R.M. van der Sijp
J.N.M. IJzermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:214-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren van de resultaten van partiële leverresectie bij patiënten met levermetastasen.

Opzet

Retrospectief.

Methode

Alle patiënten die in de periode juni 1984-augustus 1999 in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam een partiële leverresectie ondergingen wegens één of meerdere metastasen van een colorectaal carcinoom werden opgespoord in het geautomatiseerde ziekenhuisarchief. De gegevens over de primaire tumor, de verrichte diagnostiek, de uitgevoerde leverresectie en het beloop na operatie werden ingevoerd in het statistische programma SPSS. De actuariële overleving werd bepaald volgens Kaplan-Meier.

Resultaten

Er waren 163 patiënten geopereerd: 108 mannen en 55 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar (uitersten: 32-77). Postoperatieve morbiditeit deed zich voor bij 34 patiënten (21), voornamelijk infecties en gallekkage. Tijdens de ziekenhuisopname overleden 10 patiënten (6). In de follow-upperiode van gemiddeld 30,2 maanden (mediaan: 23,8) ontstond bij 82 patiënten (50) een recidief van het colorectale carcinoom. De actuariële 5-jaarsoverleving bedroeg 37. De enige statistisch significante ongunstige prognostische factor voor overleving was een groter tumorvolume in de lever ten tijde van hepatectomie.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Afd. Algemene Heelkunde: J.Vlot en dr.J.Heijsterkamp, assistent-geneeskundigen; G.Kazemier, prof.dr.H.W.Tilanus en dr.J.N.M.IJzermans, chirurgen.

Daniel den Hoed Kliniek, afd. Heelkunde: dr.J.R.M.van der Sijp, chirurg.

Contact G.Kazemier

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties