De Beers-lijst als hulpmiddel om ernstige geneesmiddelbijwerkingen bij ouderen te voorkomen

R.W. Vingerhoets
R.J. van Marum
P.A.F. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2099-103
Abstract

Samenvatting

– Geneesmiddelbijwerkingen zorgen vooral bij ouderen voor een sterk verhoogd risico op ziekenhuisopname en sterfte.

– De meeste geneesmiddelbijwerkingen zijn vermijdbaar indien het voorschrijfpatroon wordt aangepast.

– Beers et al. hebben een lijst met geneesmiddelen opgesteld die bij ouderen vermeden dienen te worden.

– In Nederland krijgt 20 van de ouderen in de thuissituatie geneesmiddelen die op de zogenaamde Beers-lijst staan.

– Hoewel de Beers-lijst nog niet is aangepast aan de Nederlandse situatie, kan het vermijden van op de lijst vermelde geneesmiddelen het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen reduceren.

– Er is behoefte aan de ontwikkeling van een sterk verbeterde en in Nederland toepasbare lijst met bij ouderen te vermijden geneesmiddelen.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2099-103

Auteursinformatie

TweeSteden ziekenhuis, afd. Geriatrie, Tilburg.

Hr.R.W.Vingerhoets, klinisch geriater.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie, Zorgeenheid Geriatrie, huispostnr. B05.256, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.dr.R.J.van Marum, klinisch geriater en klinisch farmacoloog; hr.dr.P.A.F.Jansen, internist-geriater en klinisch farmacoloog.

Contact hr.dr.R.J.van Marum (r.j.vanmarum@azu.nl)

Verantwoording

Namens de Werkgroep Klinische Gerontofarmacologie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, waarvan de leden aan het einde van dit artikel staan vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties