Hulpmiddel bij de triage van patiënten met een polstrauma

De ‘Amsterdam wrist rules’-app

Onderzoek
Dorien A. Salentijn
Marjolein A.M. Mulders
Ruben N. van Veen
J. Carel Goslings
Niels W.L. Schep
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5198
Abstract

Samenvatting

Doel

Evalueren of het gebruik van de ‘Amsterdam wrist rules’(AWR)-app door SEH-verpleegkundigen bij de triage van patiënten met een polstrauma veilig het aantal röntgenfoto’s dat op de SEH wordt gemaakt kan verminderen.

Opzet

Prospectieve cohortstudie (Nederlands Trial Register (NTR) 6464).

Methode

De AWR-app adviseerde op basis van patiëntgegevens en gegevens van het lichamelijk onderzoek wanneer het nodig was om een röntgenfoto van de pols te maken bij patiënten > 3 jaar die op de SEH kwamen met een trauma van de pols. Bij een negatief advies kon de SEH-verpleegkundige besluiten om toch een röntgenfoto te laten maken. De veiligheid van de triage met de app bepaalden we aan de hand van het aantal klinisch relevante distale radiusfracturen dat werd gemist doordat de app adviseerde om geen röntgenfoto te maken. We beschouwden het aantal adviezen om geen röntgenfoto te maken als de potentiële vermindering van het aantal röntgenfoto’s dankzij de app. De compliantie van de app definieerden wij als het aantal adviezen dat werd opgevolgd. Wij registreerden de tevredenheid van de patiënten bij wie geen röntgenfoto werd gemaakt.

Resultaten

Bij kinderen (n = 153) adviseerde de AWR-app 27 keer (18%) om geen röntgenfoto te maken; één van die kinderen had een klinisch relevante distale radiusfractuur (sensitiviteit 99%, specificiteit 33%). Bij volwassenen (n = 204) adviseerde de AWR 19 keer om geen röntgenfoto te maken (9%); bij hen werden geen klinisch relevante distale radiusfracturen gemist (sensitiviteit: 100%; specificiteit: 19%). Het advies om geen röntgenfoto te maken werd opgevolgd bij 22% van de kinderen en 32% van de volwassenen. Zonder röntgenfoto was 100% van de kinderen en 75% van de volwassenen tevreden over het SEH-consult.

Conclusie

Gebruik van de AWR-app bij de triage van patiënten met een polstrauma kan veilig het aantal onnodige röntgenfoto’s op de SEH verminderen. Bij het vermoeden van een ander letsel dan een distale radiusfractuur is het raadzaam de triage door een arts te laten doen.

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Rotterdam: drs. D.A. Salentijn, arts-onderzoeker (tevens OLVG, afd. Chirurgie, Amsterdam); dr. N.W.L. Schep, traumachirurg. OLVG, afd. Chirurgie, Amsterdam: dr. M.A.M. Mulders, aios; dr. R.N. van Veen, traumachirurg; prof.dr. J.C. Goslings, traumachirurg.

*Dit artikel is geschreven namens de AWR-onderzoeksgroep, waarvan de overige leden vermeld staan in de verantwoordingsnoot.

Contact D.A. Salentijn (d.a.salentijn@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Naast de auteurs maakten ook de volgende personen deel uit van de AWR-onderzoeksgroep: dr. Nico Sosef, traumachirurg, Spaarne Gasthuis; drs. Jasper Winkelhagen, traumachirurg, Dijklander Ziekenhuis; dr. Romuald van Velde, traumachirurg, Tergooi Ziekenhuis; drs. Caroline Selles, arts-onderzoeker Maasstad Ziekenhuis.

Auteur Belangenverstrengeling
Dorien A. Salentijn ICMJE-formulier
Marjolein A.M. Mulders ICMJE-formulier
Ruben N. van Veen ICMJE-formulier
J. Carel Goslings ICMJE-formulier
Niels W.L. Schep ICMJE-formulier
Dorien Salentijn
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties