Een klinische beslisregel voor polstrauma op de SEH*

De Amsterdam Wrist Rules

Onderzoek
Monique M.J. Walenkamp
Abdelali Bentohami
Annelie Slaar
M.S.H. (Suzan) Beerekamp
Mario Maas
L.C. (Cara) Jager
Nico L. Sosef
Romuald van Velde
Jan M. Ultee
Ewout W. Steyerberg
J.C. (Carel) Goslings
Niels W.L. Schep
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D234
Abstract

Samenvatting

Doel

Over het algemeen wordt bij alle patiënten met polstrauma die de Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken routinematig een röntgenfoto aangevraagd. Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en extern valideren van een klinische beslisregel die aangeeft wanneer bij deze patiënten een röntgenfoto geïndiceerd is.

Methode

Dit prospectieve onderzoek in meerdere centra bestond uit 3 onderdelen: (a) de ontwikkeling van een klinisch beslismodel voor het herkennen van polsfracturen; (b) externe validatie van dit model; (c) het definiëren van een klinische beslisregel. De studie werd uitgevoerd op 5 SEH’s in Nederland. Wij includeerden alle volwassen patiënten met polstrauma.

Resultaten

In totaal analyseerden wij 882 patiënten; 487 in het ontwikkelingscohort en 395 in het validatiecohort. Het beslismodel voor de kans op een polsfractuur dat wij afleidden in het ontwikkelingscohort bevatte 8 variabelen: leeftijd, geslacht, zwelling van de pols, zwelling van de tabatière anatomique, standsafwijking, drukpijn van de distale radius, pijn bij radiale deviatie en asdrukpijn van de eerste straal. Bij externe validatie had dit beslismodel een ‘area under the curve’ (AUC) van 0,81 (95%-BI: 0,77-0,85). De Amsterdam Wrist Rules (AWR) hadden in het externe validatiecohort een sensitiviteit van 98% (95%-BI: 95-99), een specificiteit van 21% (95%-BI: 15-28) en een negatief voorspellende waarde van 90% (95%-BI: 81-99).

Conclusie

De AWR zijn handige klinische beslisregels voor het uitsluiten van een polsfractuur, die SEH-artsen kunnen gebruiken om de noodzaak van een röntgenfoto te bepalen.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BMC Musculoskeletal Disorders (2015;16:389) met als titel ‘The Amsterdam wrist rules: The multicenter prospective derivation and external validation of a clinical decision rule for the use of radiography in acute wrist trauma’. Afgedrukt met toestemming.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Trauma Unit, afd. Chirurgie: M.M.J. Walenkamp, arts-onderzoeker chirurgie en klinisch epidemioloog (thans werkzaam als anios chirurgie in het Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam); A. Bentohami, chirurg; M.S.H. Beerekamp, anios chirurgie; prof.dr. J.C. Goslings, traumachirurg.

Afd. Radiologie: A. Slaar, aios radiologie; prof.dr. M. Maas, radioloog.

Afd. Spoedeisende Hulp: L.C. Jager, SEH-arts.

Spaarne Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Hoofddorp.

N.L. Sosef, traumachirurg.

Tergooi Ziekenhuizen, afd. Chirurgie, Hilversum.

R. van Velde, traumachirurg.

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Amsterdam.

J.M. Ultee, traumachirurg.

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, afd. Public Health.

Prof.dr. E.W. Steyerberg, klinisch epidemioloog.

Maasstad Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Dr. N.W.L. Schep, traumachirurg en klinisch epidemioloog.

Contact M.M.J. Walenkamp

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Monique M.J. Walenkamp ICMJE-formulier
Abdelali Bentohami ICMJE-formulier
Annelie Slaar ICMJE-formulier
M.S.H. (Suzan) Beerekamp ICMJE-formulier
Mario Maas ICMJE-formulier
L.C. (Cara) Jager ICMJE-formulier
Nico L. Sosef ICMJE-formulier
Romuald van Velde ICMJE-formulier
Jan M. Ultee ICMJE-formulier
Ewout W. Steyerberg ICMJE-formulier
J.C. (Carel) Goslings ICMJE-formulier
Niels W.L. Schep ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties