De Alberga-penning van 'Het Oranje Kruis'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:801-2

Het bestuur van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken, ‘Het Oranje Kruis’ heeft een Alberga-penning ingesteld, genoemd naar de in 1994 overleden H.Alberga, voormalig huisarts in Amsterdam. De penning wordt eens in de 3 jaar uitgereikt aan een student die wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van belang is voor de maatschappelijke relevantie van, het onderwijs in, of de uitvoering van de EHBO. Aan de penning is een geldbedrag van € 2.300,- gekoppeld. De penning zal eind september 2003 voor de tweede maal worden uitgereikt.

De inzending moet bestaan uit een schriftelijk verslag van een onderzoek, verricht…

Ook interessant

Reacties