Alberga-penning

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2541

Het bestuur van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ‘Het Oranje Kruis’ heeft een Alberga-penning ingesteld. Deze penning zal eens in de drie jaar worden uitgereikt aan een student, die wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van belang is voor de maatschappelijke relevantie van, het onderwijs in of de uitvoering van de EHBO. De penning is genoemd naar de op 29 augustus 1994 overleden heer H.Alberga, voormalig huisarts in Amsterdam. Aan de penning is een geldbedrag van ƒ 5000,- gekoppeld. De penning zal voor de eerste maal op 25 september 1999 worden uitgereikt tijdens de algemene bondsvergadering…

Ook interessant

Reacties