De Alberga-penning van 'Het Oranje Kruis'

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2217

Het bestuur van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken, ‘Het Oranje Kruis’, heeft een Alberga-penning ingesteld, genoemd naar de in 1994 overleden heer H.Alberga, voormalig huisarts in Amsterdam. De penning zal eens in de drie jaar worden uitgereikt aan een student die wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van belang is voor de maatschappelijke relevantie van, het onderwijs in, of de uitvoering van de EHBO. Aan de penning is een geldbedrag van ƒ  5.000,- (Euro 2.268,90) gekoppeld.

De inzending moet bestaan uit een schriftelijk verslag van een onderzoek, verricht door een student geneeskunde of, indien van…

Ook interessant

Reacties