Darmkankerchirurgie sinds het bevolkingsonderzoek

Veranderingen in volume en wachttijden onderzocht
Onderzoek
22-03-2017
Michael P.M. de Neree tot Babberich, Esmee M. van der Willik, Julia T. van Groningen, Michiel Ledeboer, Theo Wiggers en Michel W.J.M. Wouters

Doel

De invloed onderzoeken van het bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom op het aantal chirurgische resecties van colorectaal carcinoom en de wachttijden daarvoor.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

In de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) worden alle patiënten geregistreerd die een operatie ondergaan vanwege een primair colorectaal carcinoom. Wij brachten het aantal resecties en de wachttijd tot operatie in kaart voor de jaren 2011-2015. Met multivariate lineaire regressie analyseerden we de wachttijden tussen het eerste tumorpositieve biopt, respectievelijk het eerste preoperatieve consult bij de chirurg, en de operatie. Wachttijden van consult tot operatie bepaalden we voor algemene en academische ziekenhuizen afzonderlijk, en voor patiënten die via het bevolkingsonderzoek waren verwezen dan wel patiënten met een reguliere verwijzing.

Resultaten

In 2014 nam het aantal resecties toe met 1469 (15%) ten opzichte van 2013, in 2015 nam het toe met 1168 (11%) ten opzichte van 2014. In 2014 en 2015 ondergingen respectievelijk 1359 (12%) en 3111 (26%) patiënten een resectie na verwijzing via het bevolkingsonderzoek. De mediane wachttijd tussen het eerste tumorpositieve biopt en de operatie daalde in alle ziekenhuizen significant in 2014-2015 ten opzichte van 2011-2013 (ß: 0,94; 95%-BI: 0,93-0,95). In algemene ziekenhuizen daalde ook de wachttijd tussen het consult bij de chirurg en de operatie (ß: 0,89; 95%-BI: 0,87-0,90). We vonden geen verschil in wachttijd tussen patiënten die via het bevolkingsonderzoek waren verwezen en regulier verwezen patiënten.

Conclusie

Er is een duidelijke volumetoename van darmkankerchirurgie te zien sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom, zonder dat de wachttijden zijn gestegen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing