Veranderingen in volume en wachttijden onderzocht

Darmkankerchirurgie sinds het bevolkingsonderzoek

Onderzoek
Michael P.M. de Neree tot Babberich
Esmee M. van der Willik
Julia T. van Groningen
Michiel Ledeboer
Theo Wiggers
Michel W.J.M. Wouters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D997
Abstract

Samenvatting

Doel

De invloed onderzoeken van het bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom op het aantal chirurgische resecties van colorectaal carcinoom en de wachttijden daarvoor.

Opzet

Beschrijvend onderzoek.

Methode

In de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) worden alle patiënten geregistreerd die een operatie ondergaan vanwege een primair colorectaal carcinoom. Wij brachten het aantal resecties en de wachttijd tot operatie in kaart voor de jaren 2011-2015. Met multivariate lineaire regressie analyseerden we de wachttijden tussen het eerste tumorpositieve biopt, respectievelijk het eerste preoperatieve consult bij de chirurg, en de operatie. Wachttijden van consult tot operatie bepaalden we voor algemene en academische ziekenhuizen afzonderlijk, en voor patiënten die via het bevolkingsonderzoek waren verwezen dan wel patiënten met een reguliere verwijzing.

Resultaten

In 2014 nam het aantal resecties toe met 1469 (15%) ten opzichte van 2013, in 2015 nam het toe met 1168 (11%) ten opzichte van 2014. In 2014 en 2015 ondergingen respectievelijk 1359 (12%) en 3111 (26%) patiënten een resectie na verwijzing via het bevolkingsonderzoek. De mediane wachttijd tussen het eerste tumorpositieve biopt en de operatie daalde in alle ziekenhuizen significant in 2014-2015 ten opzichte van 2011-2013 (ß: 0,94; 95%-BI: 0,93-0,95). In algemene ziekenhuizen daalde ook de wachttijd tussen het consult bij de chirurg en de operatie (ß: 0,89; 95%-BI: 0,87-0,90). We vonden geen verschil in wachttijd tussen patiënten die via het bevolkingsonderzoek waren verwezen en regulier verwezen patiënten.

Conclusie

Er is een duidelijke volumetoename van darmkankerchirurgie te zien sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom, zonder dat de wachttijden zijn gestegen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Drs. M.P.M. de Neree tot Babberich, arts-onderzoeker.

Stichting DICA, Leiden.

E.M. van der Willik, medical data manager.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Drs. J.T. van Groningen, arts-onderzoeker.

Deventer Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Deventer.

Dr. M. Ledeboer, mdl-arts.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Heelkunde, Groningen.

Prof dr. T. Wiggers, emeritus hoogleraar Oncologische chirurgie (tevens: voorzitter DSCA).

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Dr. M.W.J.M Wouters, chirurg.

Contactpersoon: drs. M.P.M. de Neree tot Babberich (m.p.deneree@amc.uva.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Michael P.M. de Neree tot Babberich ICMJE-formulier
Esmee M. van der Willik ICMJE-formulier
Julia T. van Groningen ICMJE-formulier
Michiel Ledeboer ICMJE-formulier
Theo Wiggers ICMJE-formulier
Michel W.J.M. Wouters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties