Bevolkingsonderzoek naar darmkanker: zucht of zegen?

Klinische praktijk
Nina C.A. Vermeer
Gerrit-Jan Liefers
Arthur Gerritsen van der Hoop
Koen C.M.J. Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9059

Dames en Heren,

Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is ruim een jaar geleden begonnen. De deelname aan de screening en de detectie van kanker en zijn voorstadia blijken hoger dan verwacht.1 Het doel van het bevolkingsonderzoek is om darmkanker te voorkómen of deze in een vroegtijdig stadium te ontdekken en te behandelen.

Vóór de invoering van het bevolkingsonderzoek werd jaarlijks in Nederland bij 13.000 mensen de diagnose ‘darmkanker’ gesteld en overleden jaarlijks 5000 mensen aan deze ziekte (bron: www.cijfersoverkanker.nl). Recent besteedde het NTvG aandacht aan het bevolkingsonderzoek, waarbij de toename in diagnostiek en behandeling werd beschreven.1 Ook wij vinden het te vroeg om de balans op te maken van deze grootschalige onderneming. Niettemin stemmen de eerste indrukken tot nadenken. In deze klinische les presenteren wij 3 patiënten om vanuit een chirurgisch perspectief een licht te werpen op de keuzes rond de behandeling van patiënten bij wie via het…

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Gouda.

Drs. N.C.A. Vermeer, aios chirurgie.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Dr. G.J. Liefers en dr. K.C.M.J. Peeters, chirurgen.

Keizer Kliniek, afd. Heelkunde, Den Haag/Voorschoten/Assen.

Dr. A. Gerritsen van der Hoop, chirurg n.p.

Contact drs. N.C.A. Vermeer (nina.vermeer@ghz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Nina C.A. Vermeer ICMJE-formulier
Gerrit-Jan Liefers ICMJE-formulier
Arthur Gerritsen van der Hoop ICMJE-formulier
Koen C.M.J. Peeters ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties