Dappere Zorgbestuurders

Mirella Buurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B986

artikel

Pre operatieve screening door cardioloog, longarts en nefroloog van een patiënt die met nierinsufficiëntie, COPD en hartfalen al bekend is bij de internist is geldverspilling! Zo schreef Marcel Levi, baas van het AMC, eind augustus in Medisch Contact. Levi is een zorgbestuurder die zich opwerpt als bestrijder van geldverspilling in de zorg. In zijn column roept hij dokters en verzekeraars op hetzelfde te doen.

Wat kunnen zorgbestuurders doen als ze de kosten in de zorg willen beheersen? Ze kunnen hun personeel informatie laten inwinnen bij medebehandelaars van de patiënt en voorkomen dat ze medisch onderzoek dat elders is gedaan overdoen. Ook kunnen ze gezamenlijk kijken waar ze onderzoek dat geen voordelen biedt voor de patiënt, zoals de buikoverzichtsfoto, kunnen schrappen. Zorgbestuurders in de eerste en tweede lijn kunnen de kosten drukken door protocollen op elkaar af te stemmen. Huisarts en specialist weten dan van elkaar wie wat doet in de behandeling van gezamenlijke patiënten. Dit is één van de onderwerpen die op de agenda staat voor de volgende ‘Optimale Zorg-Dappere Dokters’-conferentie die op dinsdag 19 november in Amsterdam plaatsvindt.

Daarnaast kunnen zorgbestuurders hun apparatuur of personeel met elkaar delen. Ziekenhuizen in Nijmegen en Eindhoven delen een operatierobot waarmee prostaatkanker wordt behandeld. Zo maken de bestuurders hun dure ziekenhuisapparatuur kosteneffectiever. Ook hooggespecialiseerde medische kennis valt te delen. Complexe patiënten krijgen zo sneller de juiste zorg en dat is uiteindelijk kostenbesparend.

Dappere bestuurders durven ook te snijden in overbodige overhead. Jos de Blok, bestuurder van Buurtzorg, ziet hoe grote thuiszorgorganisaties worstelen met hun lemen bestuurslagen en herstelt de zelfstandige wijkverpleegkundige in ere. Hoogopgeleide wijkverpleegkundigen voeren bij Buurtzorg alle taken die bij de zorg horen zelf uit. Er komt geen manager of administratief medewerker aan te pas. Zo blijven de kosten laag en kunnen patiënten met al hun vragen bij dezelfde verpleegkundige terecht. Goed voor de patiënt en de collectieve portemonnee.

Maar dappere bestuurders hebben voor alles oog voor hun personeelskosten. Want daar gaat grofweg 60% van het zorgbudget aan op. Een dappere zorgbestuurder kijkt scherp naar de optimale inzet en naar de productiviteit van haar personeel. Zorgpersoneel moet dus geen overbodig werk doen. Dat is waar Marcel Levi aan werkt. Zorgverleners zijn opgeleid om zorg te verlenen aan patiënten. En dat is niet het invullen van formulieren. Er valt enorme winst te behalen door de administratieve last tot het minimum te beperken. De gemiddelde zorgverlener besteedt 40% van haar tijd aan administratie, zo blijkt uit het rapport Meer tijd voor de cliënt.

Onaanvaardbaar. Allemaal tijd die niet aan patiënten kan worden besteed. Zorgbestuurders met lef beginnen morgen met het inperken van de registratiedrift. Een dappere bestuurder stelt een norm: maximaal 20% administratietijd. Opdat de rest besteed kan worden aan zinnige en zuinige zorg.

Ook interessant

Reacties

Johan
Detering

Natuurlijk is het goed alle bureaucratie te vermijden en vooral aandacht te bsteden aan de patiënt. Maar hoe dapper is een zorgbestuurder die zich opwerpt als bestrijder van geldverspilling in de zorg als hij aan de voorkant zeer strenge selectiecriteria oplegt?

In het AMC wordt aan de voorkant (bijvoorbeeld bij consultatie of doorverwijzing vanuit perifere klinieken) zeer strenge selectiecriteria opgelegd aan de professionals. Dit om voor het AMC kosten te vermijden en in de output met hoge slagingspercentages te pronken. Niet persé in het beang van de individuele patiënt die komt voor hulp en advies, En mocht behandeling niet mogelijk blijken, voor een behoorlijke en adequate uitleg. Helaas is dat in het AMC, waar vooral het belang van terugdringen van kosten de prioriteit is, niet meer mogelijk.

Hoe dapper is dat?

 

Johan Detering, directeur, GGD Zaanstreek-Waterland