Dappere Verzekeraars

Mirella Buurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B983

‘Dokter, u zei wel dat ik die MRI niet nodig heb, maar ik heb even met mijn zorgverzekeraar gebeld en die vergoedt het gewoon.’ Een voorbeeld rechtstreeks uit de spreekkamer. De zorgverzekeraar maakt het zo welhaast onmogelijk voor de dokter om nog nee te zeggen tegen haar patiënt. Een dappere verzekeraar had gezegd: ‘Uw dokter heeft gelijk. Alleen als zij een MRI een zinnig onderzoek vindt voor uw klacht vergoeden wij dat.’

Daarnaast ondermijnt het vergoeden van allerlei onderzoek in het buitenland het zinnige zorgaanbod van de Nederlandse dokter. Als de patiënt met prikkelbaredarmklachten in Turkije een CT-scan heeft laten…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Wat Mirella Buurman schrijft over Dappere Verzekeraars is me uit het hart gegrepen!

Mijns inziens willen en/of kunnen de verzekeraars door hun driehoeksrelatie met huisartsen(zorgverleners) en patienten(consumenten en verzekerden) niet eenduidig en volmondig kiezen voor de poortwachtersfunctie van de huisarts.

 

Jan Bergen, huisarts/bestuurder